:-: FIRMA :-: KONTAKT :-: OFERTA :-: WSPÓŁPRACA :-: GALERIA :-: PLIKI

:-:PROJEKTOWANIE :-:INSTALACJA :-:OBSŁUGA


Usługi

Nadzór, Ekspertyza, Eksploatacja, Dozór


Pomiary kontrolne, okresowe, odbiorcze,

serwis, zdalny monitoring czynności ruchowych,

eksploatacja, dozór prac elektrycznych w pełnym zakresie,

sporządzanie opinii, ekspertyz energetycznych

inwentaryzacje w terenie oraz adaptacja obiektu dla potrzeb inwestycji.

 

 

"Proinstal" -Projekty elektryczne i konstrukcyjne-pomiary i montaż instalacji elektrycznych.      Copyright ® 2005 www.HelpOffice.pl