:-: FIRMA :-: KONTAKT :-: OFERTA :-: WSPÓŁPRACA :-: GALERIA :-: PLIKI

:-:PROJEKTOWANIE :-:INSTALACJA :-:OBSŁUGA


Projekty

Elektryczne, Automatyki, Technologiczne,Konstrukcyjne


Zakres prac projektowych związany z sektorem energetycznym obejmuje:

- układy zasilające nn, SN i NN

- linie energetyczne nn, SN i NN

- stacje transformatorowe nn/SN i SN/NN

- przyłącza nn i SN

- oświetlenie ulic i placów,

- przebudowę istniejących układów zasilania

- przebudowę wewnętrznych instalacji odbiorczych

- wsparcie techniczne dla firm zajmujących się budową farm wiatrowych,

- wsparcie techniczne przy budowie przydomowych elektrowni małych mocy

(projekty przyłączenia do systemu,

optymalizacja tras kablowych, dobór lokalizacji GPZ

oraz inwentaryzacje w terenie itp. ...)


Prace ingerujące w systemy sieci nadzorowanych przez zakłady energetyczne

wykonywane są w porozumieniu z ich właściwymi jednostkami terenowymi

działającymi na terenie prowadzonej inwestycji.


Dla zapewnienia kompleksowej obsługi inwestycji firma świadczy również usługi w zakresie

projektowania stalowych konstrukcji wsporczych oraz niewielkich obiektów budowlanych.

"Proinstal" -Projekty elektryczne i konstrukcyjne-pomiary i montaż instalacji elektrycznych.      Copyright ® 2005 www.HelpOffice.pl